Våra bolag

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är Fasticon Kompetens Holding ABs moder och ägarbolag. Fasticon Kompetens Holding AB ägs av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och Jonas Gustavsson – koncernchef Fasticon Kompetens Holding AB

Fasticon Kompetens Holding AB är Fasticon Kompetens ABs moder och ägarbolag med uppgift att driva ett aktivt ägande.

Fasticon Kompetens AB verkar inom två affärsområden; rekrytering och interimslösningar.

Fasticon Support AB är specialiserade på rådgivning, rekrytering och inhyrning av drift och skötsel personal till samhällsbyggnadssektorn.

Fasticons historia

2002: Partnergruppen förvärvar konsult- och systemföretaget Fastigo Konsult AB.

2003: Bolagsnamnet ändras till Fasticon.

2004: Systemverksamheten säljs till 3L inom ramen för ett samarbetsavtal, vilket ger Fasticon fortsatt rätt att nyttja det egenutvecklade Fasticon System.

2005: En ny affärsstrategi etableras i vilken kärnverksamhetens fyra verksamhetsområden ;affärsstöd, upphandlingsstöd, verksamhetsstöd och kompetensstöd, läggs fast. Nu beslutas också att den operativa verksamheten ska bedrivas genom lokalt förankrade dotterbolag, samt att intressebolag och/eller strategiska samarbeten ska borga för ett ännu bredare tjänsteutbud.

2006: Omsättningen passerar 25 mkr.

2007: Fasticon Kompetens AB etableras med Jonas Gustavsson som VD.

2008: Omsättningen passerar 50 mkr.

2010: Omsättningen passerar 75 mkr. Fasticon utnämns för första gången till Gasellföretag.

2011: Roger Bengtsson utses till VD i Fasticon AB. Fasticon erhåller utnämningen Gasellföretag för andra gången.

2012: Det interna utvecklingsprojektet Fasticon Plus genomförs där samtliga medarbetare deltar och enas kring en gemensam värdegrund, vision och mission. Det nya Stockholmskontoret invigs och etablerar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket skapar mötesplatser för kunder och kollegor. Omsättningen närmar sig 100 mkr och Fasticon utnämns för tredje året i rad till Gasellföretag.

2013: Erik Åsbrink utses till styrelseordförande i Fasticon Holding AB. Fasticon förvärvar Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB. Fasticon och Tom Hansson har träffat en överenskommelse om att Fasticon förvärvar samtliga aktier i Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB. Förvärvet är ett led i Fasticons satsning i västra Sverige. Tom Hansson-bolaget kommer att tillsammans med Fasticons nuvarande verksamhet i västra Sverige bilda Fasticon Region Väst. I samband med förvärvet tillträder Tom Hansson som chef för den nybildade regionen.

2014: Fasticon Holding AB utser en ny tf. vd – Daniel Kronheffer.

2015: Fasticon Kompetens AB säljs, ny ägare är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och Jonas Gustavsson – vd Fasticon Kompetens Holding AB. Fasticon och Fasticon Kompetens fortsätter sitt nära samarbete och arbetar under gemensamt varumärke.

2016: Fasticon AB säljs, ny ägare är NAI Svefa. Fasticon och Fasticon Kompetens fortsätter sitt nära samarbete och arbetar under gemensamt varumärke. Fasticon Kompetens AB tillsätter en ny vd – Susanne Åhlén.

2017: Fasticon Support drar igång med Jan Gösbeck som vd. Fasticon Support tillhandahåller servicetjänster för yttre och inre skötsel av fastigheter.

Vår vision

Vision
Vi är den ledande rådgivaren och genomföraren som utvecklar våra kunders verksamhet för ökat värdeskapande. Vi ligger i framkant av tidsandan och är den självklara interaktiva mötesplatsen.

Mission
Vi erbjuder lösningar med helhetsperspektiv för framgångsrik fastighets- och FM-verksamhet. Vi driver kontinuerligt förbättringsarbete och överför unik kompetens till kund.

Vår värdegrund
Vår inre kompass ska karaktäriseras av affärsmässighet, öppenhet, samverkan, ansvarstagande och glädje.

Våra kärnvärden
Vi förstår kundens affär, är engagerade, nytänkande och värdeskapande.