Våra bolag

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är Fasticon ABs moder och ägarbolag. Fasticon AB ägs av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och JG Affärskonsult AB.

Fasticon AB är Fasticon Kompetens ABs moder och ägarbolag med uppgift att driva ett aktivt ägande.

Fasticon Kompetens AB verkar inom två affärsområden; rekrytering och interimslösningar.

STF Ingenjörsutbildning AB ägs av Fasticon AB och erbjuder kurser och seminarier, diplomutbildningar, certifieringsutbildningar och utbildningar som ger högskolepoäng. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher. STF genomför även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med kunder.

BFAB erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra föreläsare kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom sina respektive områden. BFAB ägs av STF Ingenjörsutbildning.

Fasticons historia

Fasticon-koncernen har en stark verksamhetskoppling till fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och namnet Fasticon AB härstammar från Fastigo konsult AB. Under 2003 bytte bolaget namn till Fasticon AB då verksamheten riktades mot fastighetsbranschen och till viss del byggbranschen. År 2007 startades systerbolaget Fasticon Kompetens med uppdraget att bli fastighetsbranschens ledande kompetenspartner och rådgivare. Sedan dess har vi blivit utnämnda till Gasellföretag tre gånger. Tio år senare startades Fasticon Support som tillhandahåller servicetjänster för inre och yttre skötsel av fastigheter. Förvärvet av utbildningsbolaget STF och BFAB, är ett led i målet om att vara den marknadsledande kunskapsaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn. I koncernen, vars huvudägare är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, ingår därmed Fasticon Kompetens, STF och BFAB.

Vår vision

Vision
Vår vision – alla har sitt drömjobb – är en drivkraft och en riktning för vår verksamhet. Visionen ger oss energi att göra det vi är bäst på och det vi brinner för – att hjälpa våra uppdragsgivare och kandidater till långsiktigt värdefulla relationer i ett framgångsrikt fastighetssverige.

Vi är hela fastighetsbranschens kompetenspartner och vår mission är att bidra till våra uppdragsgivares framgång, våra kandidaters professionella utveckling och en värdeskapande samhällsbyggnad.