Våra bolag

En koncern med starka varumärken

I Fasticon-koncernen ingår Fasticon Kompetens, Fasticon Advisors, STF Ingenjörsutbildning, BFAB och TalangAkademin.

Fasticon Kompetens matchar uppdragsgivare och kandidater oavsett om det gäller rekrytering, karriärväxling, kompetensanalys, interim- eller bemanningsuppdrag.

Fasticon Advisors fokuserar på organisations- och verksamhetsutveckling samt ägande- och lokalförsörjningsfrågor inom fastighetssektorn.

STF erbjuder utbildningsprodukter för kompetensutveckling inom el-produktion, el-distribution, industri, IT & Telekom samt kvalitet och projektledning.

BFAB erbjuder utbildningsprodukter för kompetensutveckling inom bland annat fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, entreprenad- och hyresjuridik, byggprojektledning, installationer, miljöinventering och ledarskap.

TalangAkademin är ett koncept initierat av Fasticon som erbjuder arbetssökande utanför arbetsmarknaden validerad praktik, inom bland annat bygg- och fastighetsbranschen, butiker, lager, caféer och restauranger.

Fasticons historia

Fasticon-koncernen har en stark verksamhetskoppling till fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och namnet Fasticon AB härstammar från Fastigo konsult AB. Under 2003 bytte bolaget namn till Fasticon AB då verksamheten riktades mot fastighetsbranschen och till viss del byggbranschen. År 2007 startades systerbolaget Fasticon Kompetens med uppdraget att bli fastighetsbranschens ledande kompetenspartner och rådgivare. Sedan dess har vi blivit utnämnda till Gasellföretag tre gånger. TalangAkademin startades med pilotprojektet Fastighetstalang 2017. Förvärvet av utbildningsbolagen STF Ingenjörsutbildning och BFAB genomfördes 2018 och är ett led i målet om att vara den marknadsledande kunskapsaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn. 2019 startades Fasticon Advisors.

Vår vision

Vision

Vår vision – att alla ska ha sitt drömjobb – är en drivkraft och en riktning för vår verksamhet. Visionen ger oss energi att göra det vi är bäst på och det vi brinner för – att hjälpa våra uppdragsgivare och kandidater till långsiktigt värdefulla relationer i ett framgångsrikt fastighetssverige.

Vi är hela fastighetsbranschens kompetenspartner och vår mission är att bidra till våra uppdragsgivares framgång, våra kandidaters professionella utveckling och en värdeskapande samhällsbyggnad.