STF Ingenjörsutbildning & BFAB

Vidareutbildar samhällsbyggare med både öppna och företagsanpassade utbildningar

Det livslånga lärandet är viktigare än någonsin. I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder STF Ingenjörsutbildning och BFAB kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom bygg, fastighet och teknikdrivna företag. Utbildningarna genomförs både fysiskt och digitalt och kan anpassas för just era behov. Föreläsarna, som alla är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet, bidrar till den höga deltagarnöjdheten.

Vill du veta mer om STF och BFAB? Besök www.stf.se och www.bfab.se.