Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
GDPR är en EU-förordning med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser.
Vi har med anledning av GDPR uppdaterat vår integritetspolicy.

Läs den här.