Fasticon

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn

Digitaliseringen är en av flera drivkrafter som förändrar affärsmodeller och yrkesroller i grunden. Det kräver nya kunskaper och nya arbetssätt. Vi har förståelse för förändringarna och hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad.

Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Flexibla konsultlösningar löser tillfälliga kompetensbehov

Vi löser hastigt uppkomna kompetensbehov – snabbt och med hög kvalitet. Inom branschens alla yrkesområden har vi upparbetade nätverk och kvalificerade interimskonsulter som kan vara snabbt på plats och bidra till din verksamhet.

Kompetensbaserad rekrytering med fokus på kandidaternas potential

Våra rekryteringskonsulter säkerställer smidiga och framgångsrika rekryteringar och driver processerna från kravprofil till anställningsavtal. Med bred branschkunskap och stort nätverk förstår vi våra kunders verkliga behov och presenterar kandidater med potential för den specifika tjänsten.

Vidareutbildar samhällsbyggare med både öppna och företagsanpassade utbildningar

Det livslånga lärandet är viktigare än någonsin. I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder BFAB och STF kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom bygg, fastighet och teknikdrivna företag. Utbildningarna genomförs både fysiskt och digitalt och kan anpassas för just era behov. Föreläsarna, som alla är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet, bidrar till den höga deltagarnöjdheten.

Med Fasticon som kompetenspartner får du och din organisation kunskap, nätverk och engagemang som bidrar till långsiktig framgång och ökad förståelse för morgondagens arbetsmarknad och kompetensbehov.

Läs mer om oss på www.fasticon.se.