NÄSTA FÖREGÅENDE X

Park- och gatuingenjör

Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Kungliga Djurgården med sina park- och naturområden samt kulturhistoriska byggnader är en central del i Nationalstadsparken och ett älskat rekreationsområde för stockholmare och besökare. Kungl. Djurgårdens förvaltning, med ca 35 medarbetare, förvaltar Kungens enskilda dispositionsrätt till området och svarar för skötsel av både hus och grönska och är uppdelad i ett kansli, samt enheter för park, naturvård och byggnader. Förvaltningen är en del av Kungl. Hovstaterna som bistår statschefen i hans arbete – För Sverige i tiden.

Kungliga Djurgården med sina park- och naturområden samt kulturhistoriska byggnader är en central del i Nationalstadsparken och ett älskat rekreationsområde för stockholmare och besökare. Kungl. Djurgårdens förvaltning, med ca 35 medarbetare, förvaltar Kungens enskilda dispositionsrätt till området och svarar för skötsel av både hus och grönska och är uppdelad i ett kansli, samt enheter för park, naturvård och byggnader. Förvaltningen är en del av Kungl. Hovstaterna som bistår statschefen i hans arbete – För Sverige i tiden.

Vill du vara en viktig spelare i arbetet för att förbättra och försköna Djurgården? Vi erbjuder dig ett spännande jobb i en härlig miljö, med stor variation på arbetsuppgifterna och där ingen dag är den andra lik! 

Tjänsten 
Som park- och gatuingenjör på Kungl. Djurgårdens förvaltning kommer du att ansvara för drift-, underhålls- och investeringsfrågor avseende park, gator och offentlig belysning inom hela Kungl. Djurgården – uppemot 1000 ha. Det innebär ansvar, tillsammans med parkenhetens ca 20 medarbetare, för några av stadens och landets mest besökta platser för fritid och rekreation. Här ryms allt från Stockholms enda innerstadsspårväg till ett finmaskigt nät av gång- och cykelvägar, som just nu genomgår en spännande utveckling med flera nya broar mm. Tjänsten är placerad vid vårt kansli, mitt i parken vid Stora Skuggan på Norra Djurgården, ca tio minuter från Universitetets t-banestation. Arbets- och ansvarsområdet omfattar Kungliga Djurgården i sin helhet, från Blockhusudden i söder till Ålkistan i norr, innefattande hela Södra Djurgården, Ladugårdsgärde och större delen av Norra Djurgården, samt Fjäderholmarna. Du rapporterar till Parkchefen vid förvaltningen.

Arbetsuppgifter
Som Park- och gatuingenjör ansvarar du dels för den dagliga driften och underhållet av Djurgårdens vägnät – inklusive parkering och belysning, samt tillgänglighet och trafiksäkerhet – dels för de många om- och nybyggnadsprojekt som parkenheten ansvarar för. Till tjänsten hör även att tidvis fungera som arbetsledare för enheten, i Parkchefens ställe.

Enheten utför arbeten såväl i egen regi, t ex huvuddelen av parkdriften och barmarksrenhållningen, som med kontrakterade entreprenörer. En stor del av jobbet är därför att medverka i byggmöten och besiktningar av egna arbeten och arbeten utförda av annan beställare.

I verksamheten ingår att vara delaktig i vinterberedskapen. Det innebär att vi enligt ett beredskapsschema under vinterperioden delar på ansvaret att bevaka förutsättningarna och vid behov beställa halkbekämpning eller snöröjning (som utförs av kontrakterad entreprenör).

Förutom den dagliga driften innebär tjänsten del i ansvaret för långsiktig underhålls- och investeringsplanering, budgetering och kalkylering mm. Det handlar om upphandling, uppföljning, kontakter med hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och myndigheter m fl, men även med kansliet och med resten av förvaltningen, samt med kollegor inom Kungl. Hovstaterna i övrigt.

Kvalifikationer

  • Relevant utbildning på lägst gymnasienivå, men relevant högskoleutbildning är meriterande

  • Erfarenhet av arbetsledning är meriterade

  • Mångårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter i offentlig utemiljö

  • Erfarenhet av kravställning, upphandling och projektledning av byggprojekt

  • Erfarenhet av underhålls- och investeringsplanering

  • Körkort (lägst klass B, men BE är meriterande)


Personliga egenskaper
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har ett gott omdöme och ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt. Du är smidig i din kommunikation och uttrycker dig väl, i tal och skrift. Som person är du serviceinriktad, strukturerad och målinriktad samtidigt som du är lyhörd för omgivningens synpunkter och samarbetar bra tillsammans med andra människor. Vi tror att du är nyfiken och stimuleras av utmaningar av vitt skilda slag, har en positiv inställning till förändring och utveckling av ditt arbete och av dig själv, samt ser möjligheter framför problem. Allt för att bidra till Kungens strävan att Djurgården också fortsatt ska vara en stor tillgång för stockholmare och besökare.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag med utvecklande och omväxlande arbetsuppgifter i en härlig miljö och i en organisation med tydliga värderingar. Att du kommer till ett härligt team med engagerade medarbetare där många väljer att stanna länge är en extra bonus!

Övrigt
Anställning vid Kungl. Hovstaterna föregås alltid av säkerhetskontroll.

Ansökan
I denna rekryteringsprocess samarbetar Kungl. Djurgårdens förvaltning med Fasticon Kompetens AB. För att söka tjänsten registrerar du CV och personligt brev på www.fasticonjobb.se.

Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt dock senast den 12 oktober som är sista ansökningsdatum. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Parastoo Afsharian på 073-415 41 99 alternativt parastoo.afsharian@fasticon.se eller Jennica Klaman på 073-415 43 22 alternativt jennica.klaman@fasticon.se.

Fasticon är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. För mer information om Fasticon, www.fasticon.se