För arbetsgivare

Interim

Med fokus på fastigheter kan vi förstärka och tillföra tillfälliga resurser med unik kompetens för en unik situation.

Interim är en viktig del av vårt helhetsperspektiv för ett lönsamt fastighetsföretagande, då tillfälliga och kvalificerade kompetensbehov uppstår i alla led vid förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter. Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

Med ett gediget konsultnätverk samt en CV-databas med över 18 000 branschspecifika profiler har vi kompetensen och resurserna som ni behöver. Vi förstår och kan fastighetsföretagande!

Fasticon erbjuder
Genom vårt stora konsultnätverk kan vi erbjuda konsulter inom management, ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg- och utvecklingsprojekt, leasingsuppdrag samt inom transaktion- och analysuppdrag.

Ett urval av våra tjänster:

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens vid byggprojekt, leasing och/eller uthyrningsprojekt

Klicka här för kontaktuppgifter till våra lokala kontor.