För arbetsgivare

Interim

Med fokus på fastigheter kan vi förstärka och tillföra tillfälliga resurser med unik kompetens för en unik situation.

Interim är en viktig del av vårt helhetsperspektiv för ett lönsamt fastighetsföretagande, då tillfälliga och kvalificerade kompetensbehov uppstår i alla led vid förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter. Det kan exempelvis röra sig om:

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens vid byggprojekt, leasing och/eller uthyrningsprojekt

Vi erbjuder konsultlösningar och personaluthyrning för såväl längre som kortare uppdrag. Med en tredjedel av fastighetsbranschen i vår CV-databas och ett stort konsultnätverk kan vi snabbt hjälpa dig att hitta rätt kompetens på alla nivåer inom fastighet och samhällsbyggnad: management, förvaltning, projekt, administration, retail, uthyrning, teknik, drift och skötsel.

Klicka här för kontaktuppgifter till våra lokala kontor.