För arbetsgivare

Bemanning

Flexibla konsultlösningar löser tillfälliga kompetensbehov

Vi löser hastigt uppkomna kompetensbehov – snabbt och med hög kvalitet. Inom samhällsbyggnadssektorns yrkesområden har vi upparbetade nätverk och kvalificerade interimskonsulter som kan vara snabbt på plats och bidra till din verksamhet. Vårt mål är att snabbt hjälpa dig hitta rätt kompetens på alla nivåer.

Vi är specialiserade på konsulter inom samhällsbyggnad, exempelvis chefer och specialister inom affärsutveckling, drift & skötsel, ekonomi & inköp, etablering & uthyrning, el & teknik, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, HR, marknadsföring, projektledning och värdering & transaktion.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med en flexibel konsultlösning.