För Arbetsgivare

Fasticon Kompetens är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn.

Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av kompetensförsörjning, möter vi våra kunders behov. Vi erbjuder kvalificerade komplexa personallösningar, rekrytering, interimslösningar, kompetenskartläggning och företagsutbildningar. Vår ambition är att vara er strategiska partner, det vill säga er rådgivare i ledningsfrågor rörande kompetens. Vi kan även vara ert stöd i andra typer av HR-frågor, såsom att vara verksam som er personalavdelning vid behov.

Vi samarbetar med ett flertal organisationer och verksamheter som driver utvecklingen i branschen framåt, såsom Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastighetsbranschens utbildningsråd, Fastigo, Samhällsbyggarna med flera.