NÄSTA FÖREGÅENDE X

Fastighetsutvecklare

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett familjeägt företag som drivs i tredje generationen. Företaget har stort fokus på kvalitet och service. Som förvaltare får du en nyckelroll i bolaget som stöd för att företaget ska lyckas med sina uppsatta mål. Ivar Kjellberg Fastighets AB äger och förvaltar 42 fastigheter om totalt ca 98 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 400 välbelägna bostadslägenheter i Göteborg samt ungefär 17 000 kvm kommersiella lokaler och ca 650 garage- och parkeringsplatser. Ivar Kjellberg Fastighets AB äger också 50 procent av Aranäs AB/Aranäs KB som äger 45 fastigheter i Kungsbacka kommun om totalt ca 230 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 2 100 bostadslägenheter samt ungefär 80 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Kungsbacka varav Kungsmässans köpcentrum utgör närmare 35 000 kvm. Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett medelstort fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat på bostadsförvaltning. Vi tror på hyresrätten som en attraktiv och uppskattad boendeform och vi vill vara med och utveckla hyresrätten genom en aktiv bostadsförvaltning med en platt organisation och fokus på nöjda kunder. Vi bygger nytt, förtätar och utvecklar vårt befintliga bestånd. Förvaltning är inte bara vår profession, det är också vår passion. Vi kan fastighetsförvaltning och vi trivs med detta. Därför är viljan stor hos oss alla att göra något positivt, att utveckla verksamheten och att ligga i framkant när det gäller klokt nytänkande. Familjeföretagsarvet innebär kontinuitet, ansvar och stabilitet, vilket leder bort från snabba affärer och kortsiktigt tänkande. Läs mer på www.kjellberg.se.

Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett familjeägt företag som drivs i tredje generationen. Företaget har stort fokus på kvalitet och service. Som förvaltare får du en nyckelroll i bolaget som stöd för att företaget ska lyckas med sina uppsatta mål. Ivar Kjellberg Fastighets AB äger och förvaltar 42 fastigheter om totalt ca 98 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 400 välbelägna bostadslägenheter i Göteborg samt ungefär 17 000 kvm kommersiella lokaler och ca 650 garage- och parkeringsplatser. Ivar Kjellberg Fastighets AB äger också 50 procent av Aranäs AB/Aranäs KB som äger 45 fastigheter i Kungsbacka kommun om totalt ca 230 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 2 100 bostadslägenheter samt ungefär 80 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Kungsbacka varav Kungsmässans köpcentrum utgör närmare 35 000 kvm. Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett medelstort fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat på bostadsförvaltning. Vi tror på hyresrätten som en attraktiv och uppskattad boendeform och vi vill vara med och utveckla hyresrätten genom en aktiv bostadsförvaltning med en platt organisation och fokus på nöjda kunder. Vi bygger nytt, förtätar och utvecklar vårt befintliga bestånd. Förvaltning är inte bara vår profession, det är också vår passion. Vi kan fastighetsförvaltning och vi trivs med detta. Därför är viljan stor hos oss alla att göra något positivt, att utveckla verksamheten och att ligga i framkant när det gäller klokt nytänkande. Familjeföretagsarvet innebär kontinuitet, ansvar och stabilitet, vilket leder bort från snabba affärer och kortsiktigt tänkande. Läs mer på www.kjellberg.se.

Vi vill ge våra fastigheter ett längre liv och inrättar en ny tjänst som fastighetsutvecklare. I rollen arbetar du med strategisk fastighetsutveckling och ett långsiktigt fastighetsunderhåll inom befintligt bestånd. Du kommer med förslag på åtgärder och har erfarenhet av att driva flera projekt parallellt där du hanterar relationer med hyresgäster, såväl som entreprenörer.

Arbetsuppgifter

  • Underhålla och utveckla befintliga fastighetsbestånd
  • Initiera koncept för Fastighetsutveckling
  • Upprätta kalkyler, tidplaner, beskrivningar etc. vid ombyggnad
  • Leda planering, projektering, upphandling och genomförande av ombyggnadsprojekt
  • Avropa/upphandla varor, byggentreprenader och tjänster

Erfarenhet

  • Byggnadsingenjör, civilingenjör eller har skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt
  • Erfarenhet av projektledning och förhandling
  • Erfarenhet av upphandling av konsulter och entreprenörer

Vem är du?
Som person måste du ha en stark drivkraft och en vilja att genomföra vad som påbörjats. Du har förmågan att se på frågeställningar ur ett brett och långsiktigt perspektiv. Du arbetar bra tillsammans med andra, kommunicerar på ett tydligt sätt och skapar goda relationer såväl internt som externt. Vår värdegrund, kvalitet, långsiktighet och omtanke är med i allt vi gör. Dessa värderingar ser vi gärna att du delar och inspireras av.

Välkommen med din ansökan
Du söker på www.fasticonjobb.se.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. I denna rekrytering samarbetar Ivar Kjellberg Fastighets AB med Fasticon Kompetens AB.

Från vecka 27 till vecka 32 har rekryteringskonsulten semester och svarar på frågor igen 13/8.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ann-Britt Hall på ann-britt.hall@fasticonkompetens.se eller på 0709 66 80 76.