Fasticon Kompetens Holdings nystartade bolag Fasticon Support har rekryterat Jacqueline Lagercrantz som Teamledare för att utveckla bolagets arbete med rekrytering och personaluthyrning inom drift och underhåll. Jacqueline kommer närmast från en liknande roll på ExpanderaMera.

Rekryteringen är den första i raden av medarbetare till bolaget som startats upp under våren och som nu är redo att tillmötesgå fastighetsbranschens efterfrågan på kvalificerade yrkesarbetare.

– Det är alltid kul att rekrytera kvalificerade nyckelpersoner till nya verksamheter. Jacqueline har helt rätt inställning och attityd för arbetet som ska utföras och jag är övertygad om att hon kommer att bidra starkt till våra kandidaters och kunders framgång, säger Jan Gösbeck, vd Fasticon Support.

Jacqueline har examen i Arbetslivskommunikation från Stockholms universitet och tillträder den nyinrättade tjänsten den 22 maj.

– Jag är van att arbeta i branscher med hård konkurrens om kandidaterna och attraheras verkligen av möjligheten att kombinera de erfarenheterna med uppgiften att bygga upp en nytänkande verksamhet från grunden, säger Jacqueline Lagercrantz.

Fasticon Support är ett steg i Fasticon Kompetens Holdings arbete med att bredda kunderbjudande och förstärka fastighetsbranschens kompetensförsörjning. Enligt Kompetensbarometern 2016 bedöms det akuta rekryteringsbehovet vara 3 000 tjänster, till stor del inom drift och skötsel. Till det ska läggas en årlig personalomsättning på 20 procent. Fasticon Support ska därför arbeta aktivt med att få fler att välja en karriär inom samhällsbyggnadsbranschen. Det ska bland annat ske genom att attrahera unga och nyanlända samt vara en intressant karriärväg för talanger i kringliggande branscher.

För mer information kontakta:

Jan Gösbeck
VD Fasticon Support
0706-330 286
jan.gosbeck@fasticonsupport.se