Samarbetet innebär att du som läsare av förvaltarforum.se nu hittar de flesta lediga jobb som är intressanta för dig som arbetar med förvaltning, drift och uthyrning. Vi utökar också vår bevakning av kompetens- och arbetsmarknadsfrågor.

Susanne Åhlén, vd för Fasticon Kompetens berättar vad hon hoppas få ut av samarbetet.

Varför väljer ni att samarbeta med Förvaltarforum?
– Som nischad aktör inom samhällsbyggnads- och fastighetssektorn är det viktigt att kontinuerligt exponera oss i relevanta kanaler gentemot kandidatmarknaden. Förvaltarforum är helt klart en intressant komplettering till våra övriga samarbeten med nischade leverantörer. Vår målsättning är att exponera oss gentemot relevanta kunder och kandidater inom förvaltning.

Vad betyder samarbetet för Förvaltarforums läsare?
– Vi har i dag många uppdrag inom förvaltning, såväl för interimtillsättningar som för rekrytering. Vi hoppas att samarbetet kan gynna Förvaltarforums nätverk, dels för en nulägesbild av efterfrågan på marknaden samt även se utvecklingen av nya tjänster inom förvaltning.

Ni har nyligen uppdaterat en kompetensdatabas, vilka fördelar innebär det?
– Vår nya hemsida har förenklat för användaren både att snabbare skapa en profil, ansöka om tjänster samt är gjord för att vara lättåtkomlig via mobil. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss!

Hur ser arbetsmarknaden ut, vilka yrkesgrupper är mest efterfrågade hos er just nu?
– Vi märker generellt en fortsatt stark efterfrågan på alla kategorier inom hela samhällsbyggnadssektorn. Det som är tydligt är kundfokus oavsett roll, där våra kunder idag efterfrågar både chefs-  och specialistbakgrund i kombination med affärsmässighet. Alla nivåer av projektledare, såväl för exploatering, projektering, nybyggnad som för befintligt fastighetsbestånd fortsätter att ha en stark efterfrågan.
– Vi märker även en ökad förfrågan kring övergripande FM-ansvar, förvaltare såväl kommersiella som tekniska, chefsroller inom såväl kommunala, statliga som privata fastighetsägare. Genom en stark generell efterfrågan så tenderar kandidaterna att ha en ökad rörlighet, det vill säga besluten att byta arbetsgivare är lättare för den enskilda kandidaten när efterfrågan fortsatt är stark på marknaden.

Hur ser efterfrågan ut på förvaltare, uthyrare och och driftpersonal?
– Genom den starka tillväxten av ny- och ombyggnad är branschen även i ett teknikskifte med en mix av äldre förvaltning och nyare teknik vilket påverkar rollbeskrivningarna inom förvaltning. Vi har en stark efterfrågan generellt, där även de tekniska förvaltarrollerna är efterfrågade från våra kunder. Affärsmässighet är nyckelegenskap som generellt efterfrågas hos alla kandidaterna för de tjänster vi tillsätter åt våra kunder.

www.förvaltarforum.se