Susanne Åhlén, vd, och Håkon Hansen, Regionchef Syd, talar under punkten Kompetenstrender.

Kompetensbristen är en av bygg- och fastighetsbranschens absolut största utmaningar, och än större blir den framöver med tanke på alla infrastruktur- och bostadsprojekt som ska genomföras. Hur ser trenderna och kandidatflödena ut? Vad lockar de unga talangerna och vad bör företagen göra för att hålla kvar dem?

Se hela programmet här.