Fasticon Kompetens är i år partner till Fastighetskvinnan som äger rum 1 september på Grand Hotel i Stockholm. Susanne Åhlén, vd Fasticon Kompetens, deltar i en paneldebatt om jämställdhet, mångfald och integration – kopplat till kompetensförsörjning. Välkommen att träffa oss där!