Susanne Åhlén, vd, kommer att medverka i ett runda bordssamtal 23 januari med tema: Kompetens- och integrationsutmaningen.

Samtidigt som det planeras för mängder av nya bostäder och stora infrastruktursatsningar framöver råder det kompetensbrist inom stora delar av samhällsbyggnadssektorn. Kompetensbristen pekas allt oftare ut som byggsektorns stora flaskhals. Vilka ska förverkliga de stora planerna? Hur ska fler lockas till branschen? De nyanlända och i viss mån de yngre är en alldeles för outnyttjad resurs i dagens Sverige. Samtidigt går snabbspårssatsningen i fastighetsbranschen trögt. Vad görs och vad måste göras framöver?

Se hela programmet här.