Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s  (publ), delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomfört riktad nyemission.

En riktad nyemission, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet, till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB är nu genomförd.

Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 000 kronor.

Ägandet efter nyemissionen är fördelat enligt nedan:

Part – Antal aktier – Andel aktier

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB – 636 – 57,2%

Jonas Gustavsson genom bolag – 314 – 28,2%

Susanne Åhlén – 48 – 4,3 %

Ola Gunnarsson – 30 – 2,7 %

Michael Karlsson – 30 – 2,7 %

Per Berggren genom bolag – 30 – 2,7 %

Jan Gösbeck – 24 – 2,2 %

Totalt – 1 112 – 100,0 %

Ola Gunnarsson, Michael Karlsson och Per Berggren är styrelseledamöter i Fasticon Kompetens Holding AB, Jonas Gustavsson är styrelseledamot och VD i Fasticon Kompetens Holding AB, Susanne Åhlén är VD i Fasticon Kompetens AB och Jan Gösbeck är VD i det nystartade Fasticon Support AB.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

 

 

 

 

 

 

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 juli 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774

Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg

info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding