HUR LÖSER VI KOMPETENSKRISEN I SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN?

Välkommen till en kreativ workshop och lösningsorienterad dialog kring branschens stora utmaning, kompetensbristen. Vi tar avstamp i ett nuläge med fakta och statistik som tagits fram i relevanta branschundersökningar under 2016; Kompetensbarometern, Jämställdhetsanalys och Ungdomsbarometern. Därefter berättar vi om valideringsprojektet FAVAL, Arbetsförmedlingens projekt för kompetensförsörjning och till sist blir det en öppen diskussion med fokus på konkreta lösningar där du som deltagare är med i diskussionen och får tycka till.

Panel & Talare:
– Jonas Gustavsson, vd/koncernchef Fasticon Kompetens Holding
– Mona Finnström, vd Fastigo
– Lena Nyquist, verksamhetschef Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
– David Finch, branschstrateg samhällsbyggnad Arbetsförmedlingen
– Susanne Åhlén, vd Fasticon Kompetens
Moderator:
– Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna

TID OCH PLATS

Onsdag 8 februari 2017, kl. 15.00-17.00

Hälsingegatan 40, Stockholm

Program

– Välkomstfika
– Nuläge – fakta & statistik
– Validering & kartläggning av ny kompetens till branschen – FAVAL
– Arbetsförmedlingen, en kompetenspartner för framtiden!
– Frågor & diskussion

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 27 januari.

För anmälan och frågor kontakta:
Helena Hallin
070-826 77 84
helena.hallin@fasticonkompetens.se